Certificat Energètic: Concepte, preu, termini i caducitat

escrito por JMC Arquitectes

Des de juny de 2013 si necessites vendre o llogar un immoble (pis, casa, local o oficina) has d'informar al possible comprador o llogater de quant consumeix energèticament l'immoble.

La manera d'informar és mitjançant el certificat energètic i/o amb l'etiqueta energètica que s'annexa a l'anunci de l'immoble i s'aconsegueix un cop es registra el certificat d'eficiència energètica en l'organisme encarregat d'enregistrar els certificats energètics de la Comunitat Autònoma corresponent.

 

A continuació, intentem resoldre els principals dubtes sobre el certificat energètic:

¿Què és el certificat energètic?

El certificat energètic és un document redactat per un tècnic qualificat que informa sobre el consum energètic d'un immoble. Aquest certificat s'ha de registrar en el Registre de certificats energètics de l'Institut Català d'Energia per poder obtenir l'etiqueta energètica.

¿Qui fa el certificat energètic?

Els certificats energètics els fan arquitectes o enginyers amb la titulació acadèmica que els habiliten per a l'elaboració de certificats d'eficiència energètica. Les titulacions habilitades per realitzar els certificats energètics són, entre d'altres, Arquitecte, Arquitecte Tècnic o Aparellador i algunes titulacions d'Enginyeria (Enginyers Industrials, Enginyers Tècnics Industrials, Enginyer Tècnics d'Obres...).

¿Quant triga el certificat energètic?

El termini per obtenir el certificat energètic depèn molt de la professionalitat del certificador energètic. En el nostre cas, es pot obtenir en un termini de 24h des del dia de la visita a l'immoble. 

¿Caduca el certificat energètic?

El certificat d'eficiència energètica caduca als 10 anys de la seva emissió.

¿Quin preu té el certificat energètic?

No hi ha un preu prefixat del certificat energètic. El preu el fixa l'oferta i la demanda. Cada arquitecte o enginyer estableix els seus preus. Podríem dir que el preu el marca, principalment, tres variables:

a) El tipus d'immoble a certificar. Una casa de quatre vents requereix més temps que, per exemple, un pis.

b) La superfície de l'immoble. No és el mateix certificar un immoble de 40 m2 que d'un que té, per exemple, 570 m2.

c) Ubicació de l'immoble. Les despeses de desplaçament i el temps per arribar-hi potser és la variable que més incideix en el preu del certificat energètic.

¿És necessària la visita del certificador energètic per obtenir el certificat energètic?

Per poder realitzar el certificat energètic de qualitat entenem que s'ha de realitzar l'oportuna visita a l'immoble per poder veure aspectes que poden influir directament a la qualificació energètica de l'immoble. És necessari veure, entre d'altres:

- Inventari d'espais amb superfícies

- Fotografies d'interior i exterior

- Dades d'antiguitat de l'edifici

- Inventari d'instal·lacions

- Tipus de finestres de l'immoble

- Tipus de calefacció i/o refrigeració

- Tipus de façana, aïllaments tèrmics

- Anàlisi d'ombres segons l'orientació de l'immoble

- Altres que pugui necessitar el certificador.

Desconfia de certificadors energètics que no fan la visita a l'immoble perquè, segurament, no realitzaran un certificat d'eficiència energètica de qualitat i podries haver de repetir-lo, més endavant, amb un altre tècnic. Un tècnic que no realitzi la visita, en cas de desconeixement, posarà els valors estàndards, o els que hi ha per defecte, en el programa informàtic oficial i el resultat serà un certificat energètic de pitjor lletra energètica, és a dir, qualificarà el teu immoble com a més consumidor d'energia.

¿Puc pagar menys IBI (Impost de Béns Immobles) o rebre subvencions amb el meu certificat energètic?

La societat actual cada cop està més conscienciada del canvi climàtic i Europa està duent a terme moltes polítiques per reduir el consum energètic i, en definitiva, reduir l'impacte ambiental en el nostre planeta. A més a més, hem de ser conscients que Europa és energèticament dependent d'altres països exportadors d'energia i és per això que l'interessa fomentar habitatges que consumeixin poca energia. Per aconseguir-ho, en breu, habilitarà, mitjançant directives europees, als països membres de la Unió Europea perquè emetin Lleis que permetin als Ajuntaments fomentar o incentivar aquells immobles que consumeixin menys energia i penalitzar (que paguin més IBI) aquells que més en consumeixin més energia i, en definitiva, perjudicar aquells que més contamini. L'objectiu de la Unió Europea és fomentar que els propietaris d'habitatges realitzin inversions que redueixin el consum energètic dels seus immobles.

D'aquí la importància de què et facin un certificat d'eficiència energètica de qualitat. Segurament, li podràs treure un bon profit durant els 10 anys de la seva validesa.

¿Què és l'etiqueta energètica?

L'etiqueta energètica és el resultat del registre del certificat d'eficiència energètica en el Registre oficial de la nostra Comunitat Autònoma. A Catalunya, l'organisme encarregat és l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

L'etiqueta energètica ens informa amb una lletra que va de la A (més eficient) a la G (menys eficient) del consum energètic d'un immoble. És una forma fàcil de visualitzar quant consumeix energèticament l'immoble etiquetat.

El procediment de registre es bastant senzill i àgil, únicament cal seguir els passos que et demanen en el Registre i fer el pagament de la taxa corresponent. El preu de la taxa varia segons la tipologia d'immoble. Per exemple, pels habitatges (pisos o cases) és de 12,05 euros per habitatge i pels locals i/o oficines la taxa és de 10,95 euros + 10 cèntims per metre quadrat de superfície útil. Es recomana que el registre el realitzi el mateix tècnic que realitza el certificat energètic per evitar mal de caps innecessaris i guanyar agilitat en el procés.

 

Te gusta este artículo? Compártelo.